Translate

dimarts, 2 de febrer del 2021

Presentació

Un bloc temàtic per a recordar més de 5000 parèmies o frases fetes 

Com a ésser humà, músic amateur i "Degustador de Música", vull destacar la importància de Pau Casals i Defilló en aquesta aventura paremiològica atès què, ha sigut ell, amb la seua humanitat i la seua saviesa el qui ens a guiat a recopilar tot aquest especial món de les parèmies, terme genèric que es manté viu i que ens convida a conèixer aquest meravellós univers de la MÚSICA i de les NOSTRES TRADICIONS.
Pau Casals i Defilló

Ressenyar que aquest Acord roman en el Museu Català de les Arts i Tradicions Populars, Casa Pairal situat en el Castellet de Perpinyà  en la comarca del Rosselló.

Música, Festa i Parèmia
          
Aquest títol sintetitza tot el contingut d’aquesta compilació paremiològica, en el que vull recalcar que l’idioma és la forma d’expressió pròpia d'un país o d’una comarca, amb unes característiques que permeten el seu cultiu cultural i social i amb el qual, un poble manifesta la seua mentalitat i manera de ser.
 En efecte, sabem que les persones parlen i escriuen d'acord amb la seua formació lingüística i al lloc geogràfic en el que viuen, al sector social al que pertanyen i a unes peculiaritats definides i caracteritzades per una educació generacional relacionada amb el seu període vital. Igualment no identifiquen ni manifesten clarament totes les qualitats i els defectes del seu entorn, però són utilitzades com un signe d’identitat social, per la qual cosa, aquestes vivències mitjançant les parèmies (terme que estudia aquest tipus de frases), es difonen travessant fronteres, on podem trobant-les amb idèntic contingut en indrets separats, o expressades amb diferents paraules, en llocs pròxims. 

Vull incidir que el títol d’aquesta compilació, descrita pel seu nom Música, Festa i Parèmia ens guia a marcar el seu contingut, i els subtítols, Recull de Parèmies musicals i de festes que des del Rosselló i les Illes Balears i la Sardenya al Baix Segura i el Carxe ens apropen amb la nostra llengua, ens duu a l'assoliment d’aquest objectiu i a les comarques d'on procedeixen, atès què el lligam que hem utilitzat, han sigut i són les llengües que compartim, incloent l'aranès, l'alguerès, la lengua churra i algunes pinzellades d’italià i d’anglès, riquesa que emprem per parlar dels músics, de la música, dels instruments, dels cants, dels balls, de les festes, de les endevinalles ....

I amb aquesta riquesa cal recordar que dins de les parèmies trobem alguns tòpics descrits com a petites narracions, que argumentades en to burlesc, fan referència a veïns d’alguns pobles expressant simpaties i rivalitats.

Moltes d’aquestes parèmies apareixen amb un clar significat, en altres trobem una definició afegida, i la resta, és el lector el qui ha d’endevinar la seua relació, com també hem inclòs altres, que raonen la intel·ligència que té el ser humà per a percebre, adaptar i expressar en un sentit autèntic o imaginari diverses situacions que pareixen en la vida quotidiana.

A més, accentuem també el caràcter descriptiu de diverses frases o el sentit positiu o negatiu que il·lustren algunes altres, per finalment, justifiquem la disposició retòrica, despectiva, imperativa i fins i tot contradictòria de les demés.
Mapa d'influència de la nostra llengua

Tot i que moltes parèmies que trobem en aquest recull estan redactades amb el model de gramàtica normativa amb les seues peculiaritats de morfologia, lèxic, rima i sintaxi, en gran quantitat d'altres i quan la pronunciació o escriptura ho ha requerit, hem respectat els costums de la literatura col·loquial en funció a les variants o varietats de les comarques de procedència.

És important remarcar que la llengua i la música així com les diverses festes que commemorem (populars i religioses), són molt més que instruments de comunicació, atès que són patrimonis vius, dinàmics i estimats no només pel fet de ser béns culturals i simbòlics, per això, totes elles mereixen ser preservades, conservades i admirades.

Les característiques pròpies i la naturalesa dels continguts d’aquest repertori, són les que ens han impulsat a estructurar-lo com un Programa de mà, tan freqüent en les programacions dels Concerts de Música. 

Per a navegar per la versió de telf. mòbil, clicarem des d'INICI on trobarem un desplegable on s'assabentarem i podrem conèixer i entrar en tota la informació inserida en aquest treball: Pròleg, Presentació, Jo mateix, Programa de mà (on trobarem tots els accessos al treball), La Festa de ... fins arribar al final.

Així mateix, en versió ordinador, a més d'emprar el PROGRAMA DE MÀ, podrem accedir a qualsevol part del treball clicant en cadascun dels "accessos" situats a la part dreta de la pàgina, llocs on podrem descobrir cada contingut.

Recordar que les parèmies d'aquest recull estan classificades en dues parts i que la 1ª partestà dedicada musicalment a Els MestresEls Músicsi La Música per a continuar amb els Instruments MusicalsCordaVent metall 1tVent fusta 2tVent fusta 3tPercussióTeclatPlectre i Pols  i un moviment dedicat a les Expressions amb música i paraules. 

En la 2ª part, dedicada a Les Nostres Tradicions, gaudirem amb les parèmies que parlen de: El CantarEl BallarLes Festes, (Laiques i Religioses)PasqüesNadal, l'Ascensió, ..., Sants, Misses i Processons i Déu i la Setmana Santa.

Utilitzant lògicament un terme musical, per a encapçalar temàticament cada Entrada (Preludi / Programa de ma) o/i Moviment (Parèmies / Moviments) que és cadascun dels capítols en què es divideix aquest recull, hem triat, bé un fragment de música o bé, una frase o reflexió, o un vídeo o una fotografia, a més, descrivim d'una manera senzilla qui són els músics, definim que és la música, els violins o els timbals, o que representen les diverses festes o els sants, etc. i assenyalar, que totes les parèmies estan desplegades alfabèticament.

Matisar que dins dels Moviments 12é Versos i Cançons 14é Repertori d'endevinalles, descobrim un variat i divertit repertori de col·loquialismes, i a més, hem arreplegat un especial manoll de frases dedicades als Animalets que emeten cants (Mov. 13).

Amb l'Himne de Vespres de la Festa de Sant Joan Baptista, rememorem els versos en els quals es van basar per donar nom a les notes musicals i repassem diversos apunts de la Història de la Música. 

Amb l'objectiu de recordar el nostre llegat cultural, dintre d'aquest recull trobem una important quantitat d'enllaços on coneixerem entre altres temes, la singular obra transmesa per diversos compositors, músics, escriptors, poetes, etc., tots ells nascuts o vinculats a les nostres terres, a més hem inclòs, un xicotet repertori de Cites, Adagis i Epitafis.

Tanmateix per a fer "embocadura", incorporem un passatemps amb paraules entrecreuades, apaïsades, verticals, etc. formant una Graella Musical i entre tot el contingut del recull, reviurem diversos embarbussament o jocs de paraules.

Volem agrair de tot cor a tots als autors per la inestimable i extensa Bibliografia i Cibergrafia consultada i ressenyar que totes les paraules en "lletra cursiva" que apareixen en les parèmies, tenen la seua definició en el Glossari (Diccionari resumit) i com no correspondre com cal a l'amic Ernest Llorens Climent, autor del Próleg per la seua perspicaç paràfrasi i amb Jo mateix, coneixerem diverses dades sobre la meua trajectòria musical i personal.
        
Donat que a l'emprar un format digital, hem pogut incrementar la informació del recull al inserir diversos enllaços i vídeos per donar-li aixina, un camp més complet, (òbviament, en l'original format de paper, aquest augment informatiu no hi hauria sigut possible); i reiterar, què aquesta compilació paremiològica, sempre en contínua evolució, NO ha tingut cap fi lucratiu, sinó més bé, hem volgut transmetre la nostra estima per les nostres arrels. (Veure Bibliografia - Cibergrafia)

Com a síntesi, podem destacar que aquesta compilació constitueix una obra concreta i extensa però al mateix temps escassa, inacabada i inacabable i fins i tot, perfectament imperfecta tan per les parèmies reflectides (pragmàtiques, ideològiques, imaginàries, utòpiques, etc.) com pel seu origen poblacional, així mateix cal afegir que a causa de l'extensa i diversa bibliografia consultada, com també de la col·laboració recollida a viva veuens ha estat impossible citar a tots els autors i a tots els personatges d’aquest recull. En definitiva, dediquem el llibre o bloc, a l’amic i a l’amant de les nostres arrels, sense cap diferència geogràfica i social.

Agregar que per a consultar el recull en altres llengües, trobem un traductor situat a la part superior esquerra d'aquesta compilació (versió web). Recordar que la traducció al canviar d'idioma, possiblement perdrà part de la seua essència paremiològica.

Finalment, agrair a tots els lectors l'interès mostrat en aquesta compilació i comunicar-vos que a hores d'ara escric diversos treballs sobre el món musical, compaginant-los amb altres textos relacionats amb el meu poble Alcoi  o altres temes, que diversos mitjans de comunicació s'han fet ressò d'ells i que també estan reflectits en el bloc Degustador de Música al que podeu accedir des d'ací o clicant en l'enllaç de la part d'amunt dreta d'aquest bloc.

Salut, Música i Parèmia.

Nota:
Per enriquir el bloc, podeu publicar en l'apartat "Comentaris" qualsevol frase o suggerència. 
Moltes gràcies per la vostra col·laboració. 

La libertad es algo 
que sólo en tus entrañas 
bate como el relámpago
Cancionero y Romancero de Ausencias